10 euro on brown wooden table

Hierbij informeren wij u over de salarisontwikkelingen per 1 juli jl., welke per 16 september zijn goedgekeurd door het Georganiseerd Overleg.
Deze zijn gebundeld in de Salarisbrief 2022 | Update juli 2022. De belangrijkste punten zijn:

 1. Per 1 juli 2022 worden de salarissen verhoogd met 2,5%
  Het bedrag wordt daarna nogmaals verhoogd met € 75,00.
  Deze loonsverhoging gaat met terugwerkende kracht in; uitbetaling vanaf september 2022
 2. Een loonsverhoging van 3% per 1 april 2023.
 3. Een loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2024.
 4. Een eenmalige uitkering per 1 december 2022 van € 450,00 bruto bij een 100% aanstelling. Bij een deeltijdaanstelling naar rato.
 5. Een eenmalige uitkering per 1 april 2023 van € 450,00 bruto bij een 100% aanstelling. Bij een deeltijdaanstelling naar rato.
  De eenmalige uitkeringen worden alleen uitgekeerd als de werker op dat moment in dienst is.

Wij hopen u hiermee een goed overzicht te hebben gegeven van de wijzigingen. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben of in het algemeen meer wilt weten over de genoemde punten neemt u dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

E.D. van den End
Hoofd financiën | administratie@ads.nl

Salarisbrief 2022-07

De salarisbrief is hier te downloaden

Salarisbrief 2022-07