Salarisverwerking

De IDGP werkt als een administratiekantoor. U neemt het personeel zelf in dienst, maar de salarisadministratie loopt via de IDGP. Het personeelslid ontvangt een (digitale) loonstrook en het salaris via de IDGP. De loonbelasting en premies voor pensioen en sociale verzekeringen worden door de IDGP geïnd en doorbetaald aan de fiscus.  

We kunnen met alle gangbare cao´s overweg. Hoewel er voor de overige werkers geen verplichte arbeidsvoorwaarden zijn, adviseren wij u gebruik te maken van de uitgebreide arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Er zijn ook gemeenten wier maatschappelijk werkers of jongerenwerkers bijvoorbeeld onder de Welzijns-cao vallen.

Het personeelslid is verzekerd van een goede arbo-ondersteuning. Ook wordt bij ziekte de loondoorbetaling verzorgd middels een verzuimverzekering.

Optioneel kunnen er aanvullende inkomensverzekeringen en collectieve voordelen voor verzekeringen en hypotheken worden afgesloten.

De opdrachtgever ontvangt een nota voor de loonkosten met een kleine toeslag. De IDGP gaat uiteraard vertrouwelijk met de informatie om en verstrekt alleen binnen vastgestelde kaders informatie.

Alle declaraties, loonmutaties en in- en uit diensttredingen worden digitaal aan ons doorgegeven in het Salarispakket. Komt u hier niet uit? Kijk dan op de Helpdesk.