Georganiseerd Overleg

De IDGP is geen werkgever, maar faciliteert wel het overleg tussen de gemeenten (werkgevers) en de predikanten (werknemers).

Dit gebeurt in het zogenaamde Georganiseerd Overleg. In de regel komt dit Georganiseerd Overleg tweemaal per jaar bijeen.

Het Georganiseerd Overleg stelt de arbeidsvoorwaarden en de daarmee samenhangende salarisontwikkelingen vast.

Het Georganiseerd Overleg bestaat uit:

  • Dhr. K. Dalmeijer | Penningmeester Bestuur (qualitate qua)
  • Mevr. L.C. de Groot (namens de gemeenten)
  • Mevr. N. van den Berg (namens de gemeenten)
  • Dhr. J. Lavooij (namens de gemeenten)
  • Dhr. R. Akse (namens de predikanten)
  • Dhr. F.Y. van Hulst (namens de predikanten)
  • Mevr. C.M. Slootmans (namens de Bond van Nederlandse Predikanten)

Het Georganiseerd Overleg wordt geadviseerd en ondersteund door dhr. E.D. van den End en mevr. M.M. Stam-Timmer namens de ADS.