woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents

Als u uw werkers beroept of laat verlonen door de IDGP, gaat dit volgens de volgende procedure:

  1. U gaat een dienstverleningsovereenkomst aan met de IDGP;
  2. U stelt een beroepingsbrief (tevens arbeidsovereenkomst) op voor het beroepen van uw geestelijk werker (n.v.t. voor overige werkers);
  3. U vult een aanstellingsformulier in en voegt de benodigde bijlagen toe.

Hierna wordt uw beroepen werker verloond via de IDGP.

Om over voldoende liquiditeit te beschikken teneinde voor uw werkers vooruitbetalingen te kunnen doen voor verzekeringpremies e.d., wordt een voorschot gevraagd van tweemaal de geschatte loonsom. U ontvangt hiervoor een voorschotnota. De eerste maand worden de salarislasten met dit voorschot verrekend. Het restant wordt bij het eind van een beroep of arbeidscontract aan u gerestitueerd.

Belangrijk is dat u zich goed laat informeren vóórdat u een getekende arbeidsovereenkomst instuurt.
De IDGP kan met u meedenken of zelfs het contract voor u opmaken.

Veel gemeenten hebben reeds een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en ons gemachtigd voor automatische incasso. Bent u nieuw of wilt u een nieuwe machtiging afgeven? Neemt u dan contact met ons op.

Meer informatie: Eddy van den End | e-mail 

Benodige formulieren: