Laat het meteen weten wanneer u ziek bent

De IDGP heeft Arbodienst Perspectief ingeschakeld voor de (medische) verzuimbegeleiding. Zodra u zich ziek meldt, geven wij uw melding door aan Perspectief. Ook kunt u gebruikmaken van onze HR-adviseur Martijn Hoogendoorn. Alle betrokken partijen behandelen uw informatie strikt vertrouwelijk.

Het is belangrijk om u binnen twee dagen ziek te melden bij de kerkenraad van uw gemeente en bij de IDGP.

Ziekmelden

Uw melding bij de IDGP gaat per e-mail naar ziek@idgp.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Hoogendoorn, via ziek@idgp.nl of 06 4121 6583.

Zo kunnen wij u en uw werkgever ondersteunen bij alle stappen die nodig zijn.