10 euro on brown wooden table

Hierbij informeren wij u over de salarisontwikkelingen per 1 januari jl., welke per 16 september 2022 zijn goedgekeurd door het Georganiseerd Overleg.


Deze zijn gebundeld in de Salarisbrief 2023. De belangrijkste punten zijn:

  1. Een loonsverhoging van 3% per 1 april 2023.
  2. Een loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2024.
  3. Een eenmalige uitkering per 1 april 2023 van € 450,00 bruto bij een 100% aanstelling. Bij een deeltijdaanstelling naar rato.
    De eenmalige uitkeringen worden alleen uitgekeerd als de werker op dat moment in dienst is.
  4. Verhoging onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 naar € 0,21

Wij hopen u hiermee een goed overzicht te hebben gegeven van de wijzigingen. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben of in het algemeen meer wilt weten over de genoemde punten neemt u dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

E.D. van den End
Hoofd financiën | administratie@ads.nl

Salarisbrief 2023

De salarisbrief is hier te downloaden

Salarisbrief 2023