Waarom de IDGP?

Personeel in dienst hebben is een tijdrovende klus. U moet, ook al heeft u maar één persoon in dienst, alle regels kennen en toepassen. De IDGP kan u deze administratieve rompslomp uit handen nemen.
Steeds meer gemeenten en organisaties maken gebruik van de service van de IDGP. U behoudt alle zeggenschap over uw personeel, maar bent van alle administratieve lasten af.

De IDGP werkt als een administratiekantoor. U neemt het personeel zelf in dienst, maar de salarisadministratie loopt via de IDGP. Het personeelslid ontvangt een (digitale) loonstrook en het salaris via de IDGP. De loonbelasting en premies voor pensioen en sociale verzekeringen worden door de IDGP geïnd en doorbetaald aan de fiscus.  

Ook voor de werknemer heeft dit grote voordelen. Soms is er sprake van meerdere werkgevers, maar de werknemer ontvangt zijn/haar loonstrook toch binnen één systeem, met één inlog.

Het personeelslid is bovendien verzekerd van goede arbo-ondersteuning. Ook wordt bij ziekte de loondoorbetaling verzorgd middels een verzuimverzekering. Optioneel kunnen er aanvullende inkomensverzekeringen en collectieve voordelen voor verzekeringen en hypotheken worden afgesloten. 

De opdrachtgever ontvangt een nota voor de loonkosten met een kleine toeslag.

Meer informatie: bureau van de ADS
Contactpersoon: Eddy van den End | e-mail