10 euro on brown wooden table

Hierbij informeren wij u over de salarisontwikkelingen per 1 juni jl., welke per 28 mei 2024 zijn goedgekeurd door het Georganiseerd Overleg.

Deze zijn gebundeld in de Salarisbrief 2024: versie juli 2024. De belangrijkste punten zijn:

  1. Een loonsverhoging van 8,5% per 1 juli 2024
  2. Per 1 juli 2024 wordt een bedrag van € 50 toegevoegd aan de nieuwe schaalbedragen. Dit komt neer op een gemiddelde verhoging van het salaris met 1,1 procent.
  3. Alle Geestelijk werkers die op 1 mei 2024 in dienst zijn ontvangen in juni 2024 een eenmalige uitkering van € 1.200 bruto naar rato van het dienstverband.
  4. Alle Geestelijk werkers die op 1 november 2024 in dienst zijn  ontvangen in november 2024 een eenmalige uitkering van € 800 bruto naar rato van het dienstverband.
  5. Alle Geestelijk werkers die op 1 juli 2025 in dienst zijn ontvangen in juli 2025 een eenmalige uitkering van € 350 naar rato van het dienstverband.
  6. Verhoging van het Gastpreekbeurten tarief van € 148 naar € 162

Wij hopen u hiermee een goed overzicht te hebben gegeven van de wijzigingen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben of in het algemeen meer wilt weten over de genoemde punten neemt u dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

E.D. van den End
Hoofd Financiën ADS | IDGP

Salarisbrief 2024 | update juli 2024

De salarisbrief is hier te downloaden

Salarisbrief 2024 | update juli 2024