31 aug t/m 8 sep 2022
Karlsruhe, Duitsland

De 11e Assemblee – waar alle lidkerken van de Wereldraad samenkomen voor gebed, viering, afstemming en verbinding – vindt dit jaar van 31 augustus t/m 8 september plaats in Karlsruhe, Duitsland. De Assemblee is het hoogste bestuursorgaan van de Wereldraad van Kerken (WCC). Iedere acht jaar komen de lidkerken in deze vorm bij elkaar.

De Assemblee van de Wereldraad is een bijzonder moment in het bestaan van de lidkerken, oecumenische partners en andere kerken. Meer dan vierduizend deelnemers van over de hele wereld komen er samen; een unieke gelegenheid voor kerken om hun commitment tot eenheid en gemeenschappelijke getuigenis te verdiepen. Dit maakt de WCC-Assemblee tot de meest diverse en kleurrijke christelijke bijeenkomst in de wereld.

De vorige Assemblee vond in 2013 plaats in Busan (Zuid-Korea). In 1968 huisvestte Uppsala (Zweden) de laatste bijeenkomst in Europa. Dit keer nodigden de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), de Protestantse Kerk in Baden, de Raad van Kerken in Duitsland, de Unie van Protestantse Kerken in de Elzas en Lotharingen (UEPAL) en de Protestantse Kerk in Zwitserland de wereldwijde kerkelijke gemeenschap van harte uit. De Wereldraad aanvaarde deze uitnodiging en zo vindt de achtjaarlijkse assemblee dit keer dichtbij Nederland plaats.