Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden zoekt predikant

Door het vertrek van één van onze twee predikanten zijn wij op zoek naar een nieuwe voorganger. Het moet gaan om een doopsgezind proponent of iemand die een andere relevante universitaire studie heeft afgerond.

Wij bieden een dienstverband van 0,4 fte en verwachten dat de predikant:

  • op bevlogen wijze voor jong en oud de zondagse diensten kan verzorgen;
  • het doopsgezind eigene kan verbinden met de complexe tijd van nu;
  • in staat is om wezenlijke stappen te zetten voor de continuïteit en groei van de gemeente, en mee te werken aan nieuw te ontwikkelen visie en beleid;
  • dit alles kan realiseren in goede samenwerking in het team met collega-predikant, jongerenwerker en koster.

De Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden is een levendige en in leeftijdsopbouw diverse gemeente met leden, vrienden en belangstellenden die deelnemen aan gespreksgroepen, kringen en allerlei andere activiteiten.

Met elkaar zijn wij op weg naar een actieve, nieuwe invulling van het gemeente-zijn waarbij we open staan voor experimenteren. Wij staan voor een gemeente die inclusief is met respect voor elkaar.

Voor de noodzakelijke verdere informatie verwijzen wij naar de website van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden, doopsgezindenleeuwarden.nl. Klik hier voor meer informatie.